ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
 
1. Taraflar
a) www.hazelanna.com internet sitesinin faaliyetlerini HAZELANNA GİYİM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan böyle “Hazelanna.com”
olarak da anılacaktır).
b) www.hazelanna.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")
 
2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu Hazel Aybak ve Fatih Aybak'ın sahipleri olduğu internet sitesi www.hazelanna.com ‘dan
üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.
3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1. Üye, www.hazelanna.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin
kanunlar önünde doğru olduğunu, Hazelanna.com'un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı
tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
3.2. Üye, Hazelanna.com tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez,
üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk
ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Hazelanna.com’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve
taleplere karşı, Hazelanna.com’un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair
talep hakkı saklıdır.
3.3. Üye www.hazelanna.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve
bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai
yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
3.4. Üye, www.hazelanna.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı,
başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına
tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya
zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
3.5. www.hazelanna.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve
düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve
düşüncelerin Hazelanna.com ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Hazelanna.com’un üyenin beyan edeceği
fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği
fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır.
3.6. Hazelanna.com, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine
gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.hazelanna.com internet sitesinin
kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Hazelanna.com' dan tazminat talep
etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları
kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen
üyeye aittir.
3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal
nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Hazelanna.com’u bu ihlallerin hukuki ve cezai
sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde,
Hazelanna.com'un üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma
hakkı saklıdır.
3.9.Hazelanna.com’un her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait
dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda,
Hazelanna.com’un hiçbir sorumluluğu yoktur.
3.10. www.hazelanna.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Hazelanna.com mülkiyetinde olup, bunlara
ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye
tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca
şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında
korunmaktadır.
 
3.11. Hazelanna.com tarafından www.hazelanna.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine
yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis
sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada
erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi bir takım
bilgiler toplanabilir.
 
3.12. Hazelanna.com kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek,
sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik
çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Hazelanna.com, üyenin www.hazelanna.com internet
sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.
3.13. Hazelanna.com, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal
gereklere uygun hareket etmek veya Hazelanna.com’ a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b)
www.instagram.com/hazelanna.co ve Hazelanna.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini
korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
3.14. Hazelanna.com web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut
imkanlar dahilin de tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi
virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye
Hazelanna.com web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve
bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
3.15. Hazelanna.com, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir
hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Hazelanna.com web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve
verilerini silme hakkını saklı tutar.
3.16. Hazelanna.com, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara
gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen
ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
3.17. Taraflar, Hazelanna.com' a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak,
HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil
ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
3.18. Hazelanna.com, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta
adreslerine bilgilendirme mailleri e- postalarına gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu
üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin e- postalarına gönderilmesini kabul
etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya e- posta almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “Benim Sayfam”
bölümündeki “Tercihlerim” kısmından mail ve/veya e- posta gönderim iptal işlemini
gerçekleştirebilecektir.
 
4. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Hazelanna.com tarafından üyeliğinin iptal edilmesine
kadar yürürlükte kalacaktır. Hazelanna.com üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal
etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
 
5. İhtilaflerin Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 
6. Yürürlük
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik
sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında
akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR